Financiën en bedrijfsadministratie

Beschrijving dienstverlening financiën en bedrijfsadministratie

Ons servicepakket op het gebied financiën en bedrijfsadministratie omvat de taken van boekhouding inclusief het opmaken van balansen, financieel management, kostenberekeningen en controlling.

Boekhouding inclusief het opmaken van balansen

Door middel van de boekhouding inclusief het opmaken van balansen worden het actieve vermogen en de schulden alsmede primaire kosten en opbrengsten van een bedrijf op de juiste manier vastgelegd, gewaardeerd en afgebeeld.

Betalingswezen

Op het gebied van betalingen, als onderdeel van geldwezen en bedrijfsadministratie, kunnen van de registratie van de debiteuren- en crediteurenrekeningen tot en met elektronische betalingen of behandeling van aanmaningen, alle taken aan RDW Treuhand AG worden overgedragen.

Financieel management

Het financiële management omvat de vier elementen plannen, beslissen, rangschikken en controleren m.b.t. het financiële ondernemingsbeleid. Daarbij spelen de financiële planning, de financiële controle en het opmaken van een begroting een bijzonder belangrijke rol en vormen zij de basis voor financiële besluiten en bepalingen. De financiële planning vervolgt het primaire doel om de te verwachten kapitaalbehoefte juist in te schatten en in een volgende stap de dekking van deze behoefte te verzekeren. Door deze planning moet de solventie van het bedrijf op de lange termijn gewaarborgd worden.

Kostenberekeningen

Met een kostenberekening worden de interne, voor het resultaat belangrijke procedures getoond. Daarbij worden ook de economische resultaten (onderverdeeld in verschillende segmenten en verbonden met de kostencontrole voor de afzonderlijke elementen van de organisatie) vastgesteld.

Controlling

Door middel van de controlling worden alle economische gegevens en informatie geanalyseerd op basis van een duidelijke bedrijfsadministratie. Zulks kan worden gerealiseerd in de vorm van planning/opmaken van begrotingen, trapsgewijs reporting, make-or-buy beslissingen, beslissingen m.b.t. investeringen, kostenmanagement, controlling van activiteiten, projecten of logistiek.

RDW-Connected

Met RDW-Connected bieden wij onze klanten een speciale service aan. Door dit product worden onze klanten in staat gesteld om direct en onafhankelijk van hun momentele plaats toegang te krijgen tot hun gegevens. Daardoor krijgen onze klanten de mogelijkheid om te allen tijde hun actuele gegevens uit de boekhouding te kunnen bekijken.

Mitgliedschaften Expert Suisse Treuhand Suisse