Litmaatschappen

Als lid van de trustee-bedrijfschap, Zwitserse bedrijfschab van de accountants en fiscaal experts en Trustee I Zwitserland beantwoordt RDW Treuhand AG in elk opzicht aan de eisen en richtlijnen van deze vakorganisaties, in het bijzonder met betrekking tot vakcompetentie, voortdurende scholing en bijscholing alsmede onafhankelijkheid. Bovendien is RDW Treuhand AG lid van de SRO Trustee I Zwitserland, een zelfreguleringsorganisatie ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Mitgliedschaften Expert Suisse Treuhand Suisse