Bedrijsadvisering

Beschrijving dienstverlening bedrijfsadvisering

Als algemeen bedrijf staan wij te allen tijde ter beschikking voor onze klanten wanneer zij de meest uiteenlopende industrie-specifieke vragen hebben. Het servicepakket "bedrijfsadvisering" omvat vooral het volgende:

Oprichten van bedrijven/entrepreneurship

 • Oprichting
 • Advies geven m.b.t. start-up

Professionele begeleiding en start-up adviezen bij het oprichten en opbouwen van bedrijven. Desgewenst begeleiden wij onze klanten stap voor stap door de complete oprichtingsfase tot en met de definitieve inschrijving in het handelsregister, inclusief aanmelding voor BTW, pensioenverzekering en ongevallenverzekering, enz. Bovendien hebben onze klanten de mogelijkheid om van het complete servicepakket van RDW Treuhand AG gebruik te maken.

Omzettingen, fusies, saneringen en liquidaties

Wij bieden onze hulp aan bij het omzetten van de vennootschapsvorm van een rechtspersoon. Deze hulp kan de vorm hebben van een eenvoudige wijziging van de vennootschapsvorm, een splitsing, een samensmelting of een fusie of het overdragen van het vermogen.

Conceptie en implementatie van saneringsmaatregelen voor het herstel van een bedrijf behoren eveneens tot ons servicepakket net als de eventuele liquidatie van een bedrijf.

Ondernemingsbeleid

 • Uitwerken van bedrijfsplannen
 • Uitwerken van marketingconcepten
 • Geven van adviezen m.b.t. management, strategie en organisatie
 • Reorganisatie en herstructurering
 • Bedrijfsplanning (verkoop, productie en inkoop)

Tot het ondernemingsbeleid worden aan de ene kant het advies geven m.b.t. de strategische bedrijfsplanning en het bepalen van de uitrichting van de economische segmenten op de lange termijn gerekend. Aan de andere kant bieden wij onze hulp ook aan bij het ontwerpen, implementeren en bijwerken van wezenlijke, sterke systeemstructuren zoals bijv. plannings- en controlesystemen.

Investeringen, evaluaties, analyses en processen

 • Planning van investeringen
 • Evaluatie van bedrijven
 • Aankoop en verkoop van bedrijven
 • Analyse van het bedrijf en de omgeving
 • Structuur- en procesanalyses, projectmanagement
 • Rendabiliteitsanalyses, economische rapporten

RDW Treuhand AG staat zijn klanten met beproefde instrumenten en methodes ter zijde bij het realiseren van de boven genoemde punten.

Financiën

 • Analyse en verbetering of herstructurering van de bedrijfsadministratie
 • Introductie van kostenberekening, controlling systemen
 • Financieringen en financieringsconcepten

De controle en permanente verbetering van de bedrijfsadministratie van de klant behoort tot ons servicepakket, net als de introductie van en begeleiding bij het management van de kostenberekening of een functionerend controlling systeem. Bovendien helpen wij onze klanten met het opstellen van financieringsconcepten en/of helpen wij bij vragen m.b.t. de financiering.

Planning en regeling van de navolger in een bedrijf

Wij ondersteunen onze klanten bij de structurering en de ontwikkeling van regelingen voor hun opvolger. Deze service omvat in het bijzonder het bemiddelen, beoordelen en selecteren van potentiële kopers en het adviseren bij de besluitvorming.

Door de complexe en veelzijdige eisen aan de regeling voor een opvolger is het vaak nodig om met specialisten op verschillende gebieden te gaan samenwerken. Graag stellen wij onze klanten ook netwerkrelaties ter beschikking.

Overnemen van functies van een lid van de raad van beheer

In opdracht van onze klanten nemen wij ook functies van een lid van de raad van beheer op ons of geven advies m.b.t. de verschillende te organiseren en te controleren taken alsmede de verantwoordelijkheden als orgaan van een bedrijf.

Mitgliedschaften Expert Suisse Treuhand Suisse