Audit

Beschrijving dienstverlening audit

In het kader van de controle van de jaarrekening worden revisiediensten via de revisiemaatschappij RW Revisions-GmbH aangeboden, die door de Zwitserse revisiecontroledienst als revisor is erkend. De door ons toegepaste proces- en risicogeoriënteerde controle-opzet gaat de wettelijke vereisten te boven. Voor ons betekent het controleren van de boeken méér dan dat wij de eindejaarscijfers "afvinken". Veeleer dienen in overleg met onze klanten risico’s resp. zwakke punten tijdig te worden onderkend en geanalyseerd, waarna passende maatregelen worden uitgewerkt. In dit vakgebied bieden wij de volgende diensten aan:

  • Beperkte revisies van jaarrekeningen als wettelijke revisie-instantie
    Speciale controles bij het oprichten van ondernemingen, kapitaalverhogingen, kapitaalverlagingen alsmede goedereninbreng en liquidaties
  • Speciale controles bij opwaardering van percelen of participaties
  • Speciale controles bij kapitaalverlies en te zware schuldenlast
  • Speciale controles in het kader van de fusiewet
  • Algemene expertiserapporten over kwesties met betrekking tot geldwezen en bedrijfsadministratie
  • Due Diligence bij aankoop en verkoop van ondernemingen
  • Controle van jaarrekeningen van ondernemingen zonder revisieplicht
Mitgliedschaften Expert Suisse Treuhand Suisse