Overige diensten

Beschrijving dienstverlening overige diensten

Behalve de beschreven voornaamste diensten kunnen klanten desgewenst bovendien gebruik maken van de volgende andere diensten:

  • Domicilie-inwilliging (holding-, domicilie- of bestuursmaatschappijen)
  • Aanvaarding van aanmannings- en incassowezen
  • Telefoonservice en secretariaatsdiensten
  • Bemiddeling van verzekeringen (in het bijzonder zuil 3a en zuil 3b)
  • Bemiddeling van onroerend goed (aankoop en verkoop)
  • Beheren en exploiteren van kleinere bezittingen
  • Bemiddeling van hypotheken voor particuliere bezittingen en etage-eigendom
  • Verkoop software Sage 50 "de bedrijfseconomische totale oplossing" (voorheen Sesam)
Mitgliedschaften Expert Suisse Treuhand Suisse