Fiscaal recht, belastingadvies

Beschrijving dienstverlening fiscaal recht, belastingconsulentschap en belastingplanning

RDW Treuhand AG adviseert en begeleidt haar clientèle – zowel ondernemingen als particulieren – als competente en gekwalificeerde partner bij alle fiscale kwesties van het nationale en internationale belastingrecht.

Bij de toenemende complexiteit van het belastingwezen en de trend tot sterkere regulering van de belastingen alsmede bij de talrijke praktijkveranderingen vormt een professioneel, uitgebreid en continu advies een solide basis en de voorwaarde voor een optimale planning van het succes van een onderneming, de opvolgingsregeling en de ouderdomsvoorziening alsmede de particuliere vermogensontwikkeling.

De door onze belastingspecialisten aangeboden zwaartepunten op adviesgebied kunnen in de volgende vakgebieden worden onderverdeeld:

Belastingen van natuurlijke personen (particulieren)

 • Uitwerken van belastingaangiftes van alle kantons (hoofd-belastingdomicilie en eventueel bijkomend belastingdomicilie)
 • Uitgebreid strategisch fiscaal advies en fiscale beoordeling
 • Opstellen van vergelijkingen t.a.v. domiciliebelastingdruk
 • Advies over voorzorgskwesties alsmede over de voorzorgsplanning
 • Adviseren van particulieren bij opvolgingsregelingen
 • Adviseren bij aanslag volgens de onkosten (forfaitaire aanslag)
 • Fiscaal advies van personen die bronbelasting verschuldigd zijn
 • Advies bij interkantonale en internationale kwesties met betrekking tot dubbele belastingheffing
 • Fiscale planning en beoordeling van erfenissen en schenkingen
 • Advies over de Grundstückgewinnsteuer  (door de verkoper te betalen belasting wanneer deze onroerend goed met winst verkoopt) en overdrachtsbelasting bij aankoop en verkoop van onroerende goederen
 • Fiscaal geoptimaliseerd advies van zelfstandigen
 • Structurering, planning en beoordeling van (derivatieve) beleggingsproducten
 • Advies bij doelgericht inzetten van stichtingen en trusts

Fiscaal recht ondernemingen

 • Uitwerken van belastingaangiftes van alle kantons inclusief alle bijlagen voor rechtspersonen
 • Uitgebreid fiscaal advies en strategische fiscale planning, belastingoptimalisering
 • Locatie-evaluatie, opstellen van belastingdruk-vergelijkingen en voorbeeldrekeningen
 • Advies bij startups (keuze van de juridische vorm), saneringen en liquidaties
 • Begeleiding van cliënten bij acquisities en verkopen van ondernemingen, management buyouts, Tax Due Diligence
 • Conceptie van herstructurereingen zoals splitsingen, fusies, conversies en opvolgingsregelingen voor ondernemingen en ondernemingsgroepen
 • Verkrijgen van bindende voorlopige beschikkingen (zogeheten belastingrulings)
 • Advies bij interkantonale en internationale kwesties ten aanzien van dubbele belastingheffing
 • Fiscaal advies bij het opstellen van jaarrekeningen
 • Uitwerken van modellen voor schadeloosstelling van medewerkers

Belasting Toegevoegde Waarde

 • Uitwerken van BTW-afrekeningen
 • Advies en ondersteuning bij de volgende BTW-onderdelen: Belastingplicht, groepsheffing, subsidies en donaties, plaats van de levering van de prestatie, belastingbepaling en belastingtarieven, eigen verbruik resp. particuliere aandelen, aftrek voorheffing en correcties voorheffing, gebruikswijzigingen, meldingsprocedure, importbelasting, boekhouding en facturering, van belasting vrijgestelde en van belasting uitgezonderde omzetten
 • Aanmelden en afmelden van de BTW
 • Uitvoeren van BTW-reviews inclusief rapportage over geconstateerde risico’s en de minimalisering ervan alsmede optimaliseringsmogelijkheden
 • Door onderhandelingen tot stand brengen van bindende voorlopige beschikkingen (zogeheten belastingrulings) bij juridische onzekerheden
 • Voorbereiding en ondersteuning bij BTW-revisies door de bevoegde dienst, de eidgenössische Steuerverwaltung Hauptabteilung  Mehrwertsteuer
 • Overname van de fiscale vertegenwoordiging bij zakelijk of particulier domicilie in het buitenland

Wetgeving belastingprocedure

 • Ondersteuning bij de procedureplichten van belastingplichtigen en beantwoording van fiscale wedervragen
 • Controle van fiscale rekeningen en belastingaanslagen
 • Contractuele vertegenwoordiging bij de belastingprocedure
 • Onderhandelingen met de betreffende fiscale autoriteiten
 • Uitgebreid advies bij aanslag-, rechtsmiddel-, revisie-, navorderings- of belastingstrafprocedures (ook bijvoorbeeld bij eigen aangifte)
Mitgliedschaften Expert Suisse Treuhand Suisse